بازگشت به صفحه کامل

اجلاس 16

چارت سازمانی اجلاس

 • رئییس اجلاس دکتر علیدادی
 • دبیر اجلاس مهندس شریفی
 • مسئول دبیرخانه مهندس مصطفی درجزی
 • کمیته اجرایی مهندس عباسی
 • کمیته علمی و فناوری دکتر عسگری
  • کارگروه نشستها
   مهندس شرفی
  • کارگروه مقالات
   مهندس بهجت محمدی
  • کارگروه ارزیابی نشست ها
   مهندس رشوند
  • کارگروه فناوری اطلاعات
   مهندس همتی
 • کمیته مالی و پشتیبانی آقای سیفی
 • کمیته ارزیابی مهندس نافذ
 • کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی آقای ابراهیمی
 • کارگروه فناوری های نوین تولید مهندس صالحی
 • کارگروه نظرسنجی اجلاس مهندس آسنجرانی
 • کارگروه مدعوین خارجی مهندس سیاسی فر
 • کارگروه مدعوین داخلی مهندس دامغانیان
 • کارگروه نمایشگاه دکتر قندچی
 • کارگروه تشریفات ، ستاد بحران و پدافند غیرعامل مهندس بلادیان
 • کارگروه تهران مهندس پورصابر
 • کارگروه پشتیبانی فنی مهندس مداد
 • کمیته طرحها و ایده ها دکتر بهروزی