بازگشت به صفحه کامل

به همت پژوهشکده شورای نگهبان نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبتنی بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بازگشت

با توجه به گذشت چهل سال از تصويب قانون اساسي، بازخواني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروری به نظر می رسد و با توجه به جايگاه شوراي نگهبان در پاسداري از قانون اساسي و مرجعيت اين نهاد در تفسير قانون اساسي، پژوهشکده شورای نگهبان همایشی با عنوان (چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم اندازها) را با همکاری و مشارکت مراکز دانشگاهی و پژوهشی برجسته کشور در آذر ماه سال جاری برگزار می نماید. در راستای برگزاری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و تشکل‌های علمی و دانشجویی اقدام به برگزاری پیش نشست های تخصصی حول محور های همایش می کند.

به گزارش دبیرخانه همایش چهل سال قانون اساسی، نخستین نشست از سلسله نشست های همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان الزامات تحقق سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبتنی بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صبح روز دوشنبه 15 مهر ماه با سخنرانی دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان،‌ دکتر حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

محور های مهم مطرح شده در این نشست به وسیله سخنرانان عبارت بود از:
-    ساز و کار های بهبود نقش مجلس شورای اسلامی در نظام قانون گذاری کشور
-    همکاری بین قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام قانون گذاری
-    لزوم توجه به نظرات کارشناسی در فرآیند قانون گذاری
-    ترویج فرهنگ قانون گرایی و تبدیل آن به مطالبه عمومی
-    لزوم اصلاح ادبیات تقنینی در نظام قانون گذاری کشور
-    لزوم توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشا در تنظیم لوایح و قانون
-    تکثر نهاد های قانون گذار در کشور و لزوم اصلاح روند موجود
-    وجود مغایرت مقررات و آیین نامه ها با قانون اساسی
-    رفع ابهامات و نقاط ضعف فرآیند قانون گذاری در کشور با اجرایی کردن سیاست های کلی نظام قانون گذاری