بازگشت به صفحه کامل

محتوای سوالات متداول

برای شرکت در اجلاس پانزدهم کافیست به صفحه ثبت نام مراجعه و فرم" ثبت نام حضور در اجلاس و بازدید از نمایشگاه"  را تکمیل نمایید.
محتواهای علمی اجلاس، پس از اجلاس در سایت بارگذاری خواهد شد.
ارزیابی در قالب کمیته های تخصصی برگزار خواهد شد و تا زمان برگزاری اجلاس به شرکت کنندگان در فراخوان، اعلام خواهد گردید. برای برگزیدگان، تقدیرنامه و هدیه در نظر گرفته شده است.