بازگشت به صفحه کامل

مراحل نهایی کردن

مراحل نهایی کردن و ارسال مقالات پذیرفته شده :

  1. ثبت نام و ورود به پنل کاربری و باز نمودن صفحه وضعیت مقاله
  2. اعمال ویرایش های لازم بر روی مقاله با توجه به نظر داوران
  3. آپلود نسخه نهایی مقاله در سایت
  4. در این مرحله تغییر زبان مقاله، تغییر اسامی نویسندگان و ترتیب آنها و تغییر عنوان مقاله مجاز نیست و منجر به حذف مقاله از همایش می شود.