بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبتنی بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران