همایش بین‌المللی "چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" (دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها) برگزار خواهد شد.

بازگشت

این همایش به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی با اهدافی از جمله؛ ترویج و تقویت نظریه‌پردازی در خصوص قانون اساسی، زمینه‌سازی برای طرح نظریات اندیشمندان و متفکران در حوزه قانون اساسی، ارائه راهبردهای کلان در خصوص اجرایی شدن همه ظرفیت‌های قانون اساسی، تبیین جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بررسی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی برگزار خواهد شد.

محور های این همایش عبارتند از:

 1. مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. حق حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. . نظام مالی و اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 5. . اصول حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 6. جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 7. . جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 8.  جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 9. جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 10. جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 11. جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 12. جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ...

مقالات برگزیده این همایش در فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی به چاپ خواهد رسید.
اطلاعات تکمیلی در مورد این همایش، متعاقبا اعلام خواهد شد.