نشست «جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی
نشست ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین الزامات نظام بودجه ریزی صحیح
نشست تخصصی الزامات تحقق سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبتنی بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی...
اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی برگزار شد .
رونمایی از پوستر همایش چهل سال قانون اساسی توسط دکتر کدخدائی